Checklista för en affärsdrivande intressentdialog

strategi

Hur kan man som företag ta strategiska beslut baserat på relevant input från de aktörer som är centrala för ens verksamhet?

För att kunna ta strategiska beslut kring hållbarhet som leder till önskat resultat för så är det viktigt att man inte gissar vad ens intressenter tycker och önskar av företagets produkter och tjänster. Man behöver komma ur vaghet och in i klarhet och få aktuell och relevant data att basera besluten på.

En intressentdialog är en central del av den processen och i vårt program Super Plan så är det en essentiell grund i arbetet att ta fram en hållbarhetsstrategi och handlingsplan.

 

Vilka kan vara intressenter?

Intressenter är alla som på olika sätt påverkar och påverkas av ditt företags verksamhet, produkter och tjänster. De finns internt på företaget och externt i samhället, i leverantörsled och i kundled.

✅ Styrelse och ägare
✅ Konsumenter och kunder (besökare, deltagare, hyresgäster, etc.
✅ Leverantörer, konsulter och deras anställda
✅ Medarbetare
✅ Konkurrenter
✅ Hyresvärd
✅ Medfinansiärer, t. ex. bank eller investerare
✅ Myndigheter och politiker
✅ NGO:s, lokalsamhälle, närområde och närmiljö
✅ Samarbetspartners
✅ Slutanvändare

 

Dialogen som verktyg för riskhantering och innovation

Att ha en öppen och respektfull dialog med era intressenter är helt centralt för er fortsatta lönsamhet och hållbara utveckling. Att lyssna och visa hänsyn till medarbetare och kunder, men också leverantörer, banker och lokalsamhället hjälper dig att ha koll på frågor som på olika sätt påverkar ditt företag.

En bra dialog med dina intressenter hjälper er:

✅ Att fokusera på rätt saker

I intressentdialogen frågar du dina intressenter om vilka krav och förväntningar dom har på ert hållbarhetsarbete och du har därmed möjlighet att få veta vad som är viktigt för dom. Den inputen kan sen guida er i ert förändringsarbete och hjälpa er att fokusera på rätt saker.

✅ Att hantera risker

I dialogen med dina intressenter försäkrar du dig om att du är i en linje med de krav och förväntningar som finns på er som leverantör, samarbetspartner, etc. och har därmed möjlighet att undvika risken att förlora upphandlingar, kunder och investerare för att ni inte lever upp till deras förväntningar och krav.

✅ Att utveckla er affär

Underlaget från intressenterna är en fantastisk input för affärsutveckling. Ofta kommer det fram många relevanta och intressanta förslag under intressentdialogen, förslag som kan hjälpa er att ta fram nya tjänster och produkter eller att förbättra och effektivisera befintliga produkter och/eller tjänster.

 

3 steg för en affärsutvecklande intressentdialog

 

✅ Steg 1: Identifiera och involvera

A. Första steget är att identifiera era intressenter. Sen gör ni en prioriteringslista med de viktigaste intressenterna överst.


B. Ta fram frågorna ni vill ha svar på. Ofta är det bra att ha olika frågor för olika intressenter.


C. När listan är klar är det dags att börjar involvera intressenterna. Det finns olika sätt att ha en dialog med sina intressenter. När intressentdialoger ska användas som en utgångspunkt för en hållbarhetsstrategi är det bra att inleda med enkäter som skickas ut till ett urval olika intressenter. På det viset får ni in mycket information som ni sen kan ta vidare. Idag finns det många bra digitala verktyg som passar bra för enkäter.

Ibland kan man behöva följa upp svar med möten med kunder och andra intressenter för att få en bättre förståelse för vad dom svarat. Utöver enkät så är det också bra att göra intervjuer med några av de viktigaste intressenterna.

Inputen från enkäter och intervjuer är fantastisk och innehållet går att arbeta vidare med under lång tid framöver! Det dyker upp både feedback om vad dom anser om era arbetsrelationer idag och vad dom önskar för framtiden. Ofta så kommer även spännande förslag på nya produkter, tjänster och förbättringsområden som kan leda till affärsutveckling.


✅ Steg 2: Analysera och prioritera

När ni fått svar från era intressenter är det dags att kartlägga deras perspektiv och göra en analys av informationen. Sammanställ alla svar och välj 3–5 fokusområden som både speglar majoriteten av den input ni fått och vad ni själva vill prioritera att arbeta vidare med.

 

✅ Steg 3: Återkoppla

Efter en intressentdialog är det viktigt att återkoppla på den feedback man fått. Det kan ske genom mail, möten, information på hemsidan om nya satsningar och mycket annat. Dialogen stärker relationen med intressenter och skapar goda förutsättningar för bra samarbeten och kundrelationer!

 

Fånga intressenternas behov och kommunicera er resa

Kommunikation är centralt för ett effektivt och lönsamt hållbarhetsarbete. Både kommunikation direkt med era intressenter och bredare kommunikation till era målgrupper om er övergripande hållbarhetsresa. Men hållbarhetskommunikationen har ingen relevans för er omvärld om ni inte fångar upp intressenternas behov, kunskap och perspektiv. Därför är dialogen så viktig.

 

Genomför en intressentdialog som en del en hållbarhetsstrategi och handlingsplan

Ifall ni vill ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete och ta fram en hållbarhetsstrategi och handlingsplan – med en intressentdialog som en essentiell del av det – så kan ni boka ett gratis 45 min Strategimöte med oss.

Varmt lycka till med ert hållbarhetsarbete!

 

Mikaela Schain och Erik Rosin

Grundare, Strateger och Coacher

 

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study

Få hållbarhetsinsikter, resurser och möjligheter i din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan.

Din integritet är viktig för oss, se hur vi hanterar din information på ett säkert sätt i vår Personuppgiftspolicy. Genom din anmälan så accepterar du att vi behandlar dina uppgifter enligt vår Personuppgiftspolicy.