Konsten att gå vinnande ur en hållbarhetsrevolution

strategi

Vi befinner oss i tid av stora omvälvningar globalt och nationellt; planeten har börjat sända tydliga signaler om att vi behöver ändra vårt sätt att leva och politiker, medborgare och näringsliv svarar an med ambitiösa åtaganden till nya sätt att bedriva affärer och samarbeta. 

Vi sitter ofta i samtal med företagsledare som pekar på samma sak: kraven från kunder, aktieägare och andra intressenter på att ha ett aktivt hållbarhetsarbete ökar snabbt och ifall dom inte lever upp till kraven så förlorar dom affären.
 
Känner du igen dig?
 

I en nationell undersökning som The New Division gjort 2021 där dom frågade svenska företag vad dom ser som potentiellt affärsvärde med att ställa om till en mer hållbar affärsmodell” så svarade:

92% att de kan ta marknadsandelar från sina konkurrenter
88% att det kan öka deras ekonomiska vinst
92% att det underlättar rekryteringen av nya medarbetare

Det här är otroliga siffror och visar på en stort värderingsskifte i hur företagen värderar det strategiska hållbarhetsarbetet.

 

Gröna kapitalströmmar

Parallellt med detta så går nu finansbranschen  igenom en enorm omställning där fossila bränslen fasas ut och hållbara  alternativ fasas in. Ny krav och regelverk i Sverige och i EU, som t. ex. EU:s taxonomi, gör det svårare att bedriva affärer som inte är hållbara, medan hållbara affärer premieras och stöttas.

Konsten att överleva en “tipping point”

Plötsligt händer det som många väntat på, vi verkar befinna oss i en s.k. “tipping point” när det gäller omvärldens syn på hållbarhetsarbete. Inom sociologi definierar man en tipping point som en punkt i tiden där en grupp snabbt och dramatiskt ändrar sitt beteende genom att anamma ett tidigare ovanligt beteende. Översatt till hur omvärlden värderar vikten av hållbarhetsarbete så kan man säga att det handlar om att vi nu kommit till en punkt där det är så pass många som anser hållbarhetsarbetet vara så viktigt så att även dom som inte tycker det tvingas förhålla sig till den stora massans värderingsskifte och anpassa sin verksamhet efter detta.

Det här har resulterat i att hållbarhet idag är en essentiell drivkraft för innovation inom stora delar av näringslivet. För att ni ska fortsätta att vara relevanta för era målgrupper, ha en stark konkurrenskraft och ökad lönsamhet så behöver ni därför ha ett tydligt hållbarhetsarbete samt kommunicera vad ni gör på ett inspirerande sätt. 

Vi ser att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete behöver fyra nycklar. Läs mer om dom nedan.

 

1. Ha en beprövad och effektiv process 

Se till att processen innefattar:

  1. Kunskap – Grunderna i hållbarhet – förståelse och insikt om utmaningarna och lösningarna

  2. Analys – Insikt om var ni är just nu – ex. Intressentanalys, Impactanalys och Omvärldsanalys

  3. Strategi – Lösningarna och strategierna som tar er till ert mål

  4. Plan – De prioriterade handlingarna som ska leda till målet – kort och långsiktigt 

 

 2. Ha rätt personer med i processen

  • Se till att det finns ägarskap hos en person, exempelvis Kvalitets- och/eller Miljöchef eller annan ansvarig.

  • Se till att rätta personer finns med i arbetsgruppen för att både få den bästa kompetensen samt förankra internt.

  • Se till att ni bjuder in hela organisationen vid valda tillfällen både genom kommunikation och engagemang.

 

3. Skapa ett lärande och innovativt team

  • Bygg kompetensen internt - knowledge is power! 

 

4. Skapa snabba vinster

  • Börja med lågt hängande frukter och skapa energi i teamet

  • Walk & Talk – börja kommunicera ut direkt att ni börjat er hållbarhetsresa och kommunicera under resans gång

 

Hur ni kan arbeta framgångsrikt med hållbarhet

Det är en spännande och hoppfull tid vi lever i och mötet med svenska företag inspirerar oss dagligen i vårt arbete!

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta framgångsrikt med hållbarhet så kan du ta del av vår Case Study här.

Och hör gärna av dig med önskemål om ämnen eller frågor du vill höra om.

Varmt lycka till med ert hållbarhetsarbete!

 

Mikaela Schain och Erik Rosin

Grundare, Strateger och Coacher

 

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study

Få hållbarhetsinsikter, resurser och möjligheter i din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan.

Din integritet är viktig för oss, se hur vi hanterar din information på ett säkert sätt i vår Personuppgiftspolicy. Genom din anmälan så accepterar du att vi behandlar dina uppgifter enligt vår Personuppgiftspolicy.