Snabbguide till ett framgångsrikt klimatarbete

klimat strategi

Klimatkrisen har fört med sig ett snabbt förändrat politiskt klimat och nya köptrender hos konsumenter. För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver företag ha ett aktivt klimatarbete med målet att bli klimatneutrala eller klimatpositiva.

Det har säkert inte undgått er att kraven har ökat på att ha ett aktivt hållbarhetsarbete och en tydlig klimatstrategi som en del av det. I den här bloggen går vi igenom några saker som är bra att tänka på i sitt klimatarbete. Vi skickar också med en liten klimatordlista för att få en överblick över några av de begrepp som är vanligt förekommande när man diskuterar företag och klimat.

 

Checklista på resan mot klimatpositiv

Det bästa sättet för att börja jobba mot en positiv klimatpåverkan – och därigenom kombinera affärsnytta med planetnytta – är att:

✅ Göra en klimatstrategi och en handlingsplan som följer upp klimatstrategin med konkreta mål (som skapas i linje med er hållbarhetsstrategi).

✅ Inkludera en klimatberäkning i strategin – räkna på era utsläpp och ta fram tydliga mål för minskning av utsläpp.

✅ Se till att målen för utsläppsminskningar är i linje med relevanta globala och nationella utsläppsmål. Läs mer om detta på klimatordlistan nedan.

✅ Kommunicera er klimatstrategi till kunder och andra intressenter. Börja direkt när ni startar processen, var transparenta och bjud in till dialog och samskapande av lösningar.

✅ Gå med i nätverk som jobbar mot samma mål - då blir resan roligare, enklare och mer effektiv!

Genväg: I vårt program Super Plan får ni hjälp att ta fram en klimatstrategi som en del av en hållbarhetsstrategi och handlingsplan. Läs mer om Super Plan här.

 

Liten klimatordlista

Nedan följer några av de begrepp som används mycket i dag i svenskt näringsliv. Det finns förstås många fler att bekanta sig med när man tar fram en klimatstrategi och arbetar med att minska sina utsläpp, men detta är en bra början.

Parisavtalet

– Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

– Målet är att hålla den globala uppvärmningen långt under 2°C och sträva efter att begränsa den till 1.5°C.

– Länderna ska öka ambitionerna efter hand och har avstämning var femte år.

– Det ingår stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer för att stötta deras klimatarbete.


Fossilfritt Sverige och näringslivets färdplaner

– Inom ramen för det nationella initiativet Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala till senast 2045.

– Färdplanerna visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kommer att se ut.

– Här kan du läsa mer om färdplanen för just din bransch.


Science Based Targets

– Fler och fler svenska företag sätter sina klimatmål inom ramarna för det som som kallas Science Based Targets.

– Det är vetenskapligt baserade målsättningar som företag kan sätta för att sänka sina växthusgasutsläpp.

– Målen sätts baserat på vad som krävs enligt forskning och utifrån bransch för att världen tillsammans ska nå målet om max 1,5 graders uppvärmning.

– Science Based Targets lanserades 2015 i samband med Parisavtalet och är ett samarbete mellan ett antal aktörer, bland annat CDP, WWF och FN:s Global Compact.

– Mer info finns här.


Klimatdeklaration

– Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022.

– I deklarationen ska byggherrar beräkna och redovisa den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan och klimatdeklarationerna är ett styrmedel som ska stötta branschen att minska utsläpp.


Klimatkompensation

– Tanken med klimatkompensation är att den som orsakar utsläpp kan betala för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans.

– Det kan ske genom att köpa utsläppsrätter så att de inte kan användas av någon annan.

– Kompensationen kan också innefatta att ge pengar till exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi. Den som köper klimatkompensationen får då ett bevis som motsvarar de minskade utsläppen. Det här kan vara ett bra komplement när företaget sätter mål för utsläppsminskning.

– Det finns idag en mängd olika typer av klimatfinansieringsprojekt och företag och organisationer som erbjuder dessa. Kontakta oss gärna om du vill ha en rekommendation som är anpassad till er verksamhet.

 

Hur ni enklast kan ha ett framgångsrikt klimat-  och hållbarhetarbete

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta framgångsrikt med hållbarhet och få hjälp med att ta fram er klimatstrategi som en del av en hållbarhetsstrategi och handlingsplan så kan du ta del av vår Case Study här.

Lycka till med er resa mot hållbarhet!

 

Mikaela Schain och Erik Rosin

Grundare, Strateger och Coacher

 

 

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study

Få hållbarhetsinsikter, resurser och möjligheter i din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan.

Din integritet är viktig för oss, se hur vi hanterar din information på ett säkert sätt i vår Personuppgiftspolicy. Genom din anmälan så accepterar du att vi behandlar dina uppgifter enligt vår Personuppgiftspolicy.