Boka en demo

Skapa hållbar lönsamhet och öka er positiva påverkan

Skapa en effektiv hållbarhetsstrategi, handlingsplan och kommunikationsplan för ert företag genom vårt onlineprogram.

Boka en demo

S U P E R   P L A N :

Programmet som accelererar er hållbarhetsresa

Vårt onlineprogram skapar en kostnadseffektiv process som bygger kompetensen internt och förankrar hållbarhet i företaget.

Läs mer

Några av era framtida vinster

Öka företagets
lönsamhet

Bygg er kunskap och skapa konkurrensfördelar med hållbar innovation som drivkraft för affärsutveckling, tillväxt och ledarskap. Sänk kostnader och ta bort ineffektiviteter på vägen.

Minska
företagets risker

Undvik risken att tappa marknadsandelar genom att t. ex. förlora nya uppdrag, tvingas anpassa er till nya lagkrav och att inte kunna attrahera eller behålla anställda. 

Expandera positiv påverkan

Strategiskt hållbarhetsarbete är en drivkraft för att bidra till vårt samhälle och världen som helhet – på sätt som är relevanta för ditt företag, dina anställda och intressenter.

Öka hållbara
investeringar

Ett strategiskt hållbarhetsarbete leder till ökade gröna kapitalströmmar samt att ni undviker risken att tappa befintliga investerare när ESG-kraven ökar.

Kickstarta hållbarhetsrapportering & ISO-certifiering

Hållbarhetsstrategin i programmet är grundad i GRI (Global Reporting Initiative) Standards och ISO 14000-serien – så att ni kan tillgodogöra ert arbete i möjliga framtida processer.

 

 

          Nyttor med Super Plan för ert hållbarhetsarbete

Skifta från att agera reaktivt till strategiskt

Skifta från att släcka bränder och ständigt behöva reagera på nya kundkrav, lagar och regler till att ha en strategi och handlingsplan och arbeta proaktivt för att öka lönsamheten.

Utveckla kompetens och spara tid

Skifta från att känna att ni inte helt vet vad ni ska göra till att lära er hur ni kan accelerera er hållbarhetsresa med hjälp av beprövade processer, mallar, instruktioner och utvald information.

 

Engagera teamet och förankra hållbarhet

Skifta från hållbarhet som drivs av en eller några anställda eller konsulter till att engagera hela teamet och förankra hållbarhet i ledningen, processer, mindset, kultur och värderingar.

Sluta gissa genom att basera beslut i analys

Skifta från att gissa vad ni borde göra till att ha klarhet i ert nuläge genom processer och mallar för er egen Påverkansanalys, Intressentanalys och Omvärldsanalys.

Kommunicera utan Greenwashing

Skifta från Greenhushing eller Greenwashing till att ha en optimal balans mellan era handlingar och kommunikation. Detta skapar en ökad avkastning från ert hållbarhetsarbete.

Få stöd från experter och nätverk

Skifta från att vara ensamma med era frågor och tänka att ni behöver ha alla svar själva till att få stöd av ett nätverk av experter och andra människor som brinner för att skapa hållbara företag.

Recensioner av Super Plan

V Å R   M I S S I O N :

Att accelerera omställningen till en hållbar fantastisk värld

Vi drivs av vår passion att hjälpa er, samhället och planeten blomstra. 

Läs mer

 

 

Några vi har haft nöjet att arbeta med

Här är ett urval av de företag och organisationer vi haft nöjet att utveckla strategier, kommunikation, förändringsprocesser och utbildningar till (inkl. samarbeten med The Natural Step och Futerra).

         Ett urval av referenser

Charlotte Bladh André

VD, ORGANIC SWEDEN

“Jag uppskattade verkligen att arbeta med Erik. Hans passion för att stödja organisationer att bidra till världen genom sina styrkor är tydligt i allt han gör. Han dyker alltid upp med total tillförlitlighet, stor glädje och empowered relaterande, uppfyller sina åtaganden och levererar exceptionellt arbete!”

Pia Stenman

KVALITETSANSVARIG, TREFORM

"Vårt samarbete har fungerat jättebra från första stund. Mikaela har varit min coach och bollplank som jag har kunnat vända mig till att för att få hjälp och ta del av hennes kompetenta råd och tips. Jag kan verkligen rekommendera Mikaela som besitter en stor kompetens."

Steffie Broer

VD, BRIGHT GREEN FUTURES

"Med Erik vet man att allt han arbetar med kommer att levereras till en exceptionell standard. Hans etik och klarhet är oklanderlig och kommer säkerligen att ge honom ständigt ökad framgång. En enorm tillgång för alla han arbetar med och för! Må du skapa mer och mer nytta för världen, Erik."

Bo Svedberg

VD, ECOLOOP

"Mikaela har under våren bistått oss på Ecoloop på ett utmärkt sätt. Vi ser tydligt hur hennes fokus på uppgiften, djup kompetens och en viktig förmåga att inspirera och engagera gör oss bättre. Tillsammans med Mikaela blir vi ännu starkare och kan förändra! Vi stödjer och applåderar helhjärtat hennes arbete att bistå företag i deras hållbarhetsarbete.”

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study