Boka en demo

 

 

V Å R   M I S S I O N :

Att accelerera omställningen till en hållbar fantastisk värld

Vi brinner för att vara en drivkraft i den viktigaste omställningen för mänskligheten. Vi ser företag som en essentiell del av detta skifte, särskilt när det gäller att frigöra den stora potentialen i innovation och entreprenörskap för att skapa nya lösningar. För de system som skapade problemen kan inte ta oss ur dem.

Möt Supers ledarskapsteam

Mikaela Schain och Erik Rosin leder teamet, med 35+ års gemensam erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete genom bland annat strategier, affärsutveckling, förändringsprocesser, utbildningar, coaching och kommunikation.

Mikaela Schain

GRUNDARE, STRATEG, COACH & PROCESSLEDARE

Sedan 20 år har mitt engagemang för hållbar utveckling varit drivkraften för allt mitt arbete. Och i takt med att de globala hållbarhetsutmaningarna blivit större och tydligare så har engagemanget växt. Jag vill bidra med all min kompetens och energi för att göra vår värld hållbar på alla sätt.

Vi behöver skapa en resilient värld och näringsliv där människor, lönsamhet och innovation blomstrar på ett hållbart sätt. Hur vi kan skapa detta tillsammans tycker jag är mycket spännande och det är kärnan och drivkraften i mitt arbete.

Mitt arbete i Super är grundat i en tilltro till människors kapacitet och förmåga att finna lösningar på komplexa problem och utmaningar, samt en förståelse för vad som behövs för att skapa den förändring som önskas. Jag älskar att stötta våra kunder att jobba strategiskt och se hur projekt får kraft och styrfart som ett resultat av det strategiska arbetet.

Jag erbjuder tjänster inom hållbar affärsutveckling, hållbarhets- och klimatstrategier, omvärldsanalys, processledning, policys och ledningssystem, cirkulär ekonomi och innovation, Agenda 2030, beräkning och utredning inom klimat, miljö och energi, coaching och utbildning.

Erik Rosin

GRUNDARE, STRATEG, COACH & KOMMUNIKATÖR

Vi är vid ett historiskt vägskäl där vi kan förändra riktningen för mänskligheten och många andra arter.

I över 15 år har jag varit passionerad över att använda mina talanger, kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsstrategi, entreprenörskap och kommunikation för att bidra till en fantastisk hållbar framtid där vi blomstrar tillsammans med alla arter på denna vackra planet.

Mitt strategiska och kreativa arbete grundar sig i min breda kunskap och passion för hållbarhet samt hur vi kan göra hållbarhetsresan attraktiv och lockande för alla våra intressenter.

Ifall ni är redo att påbörja eller fortsätta resan mot hållbarhet och därigenom öka er positiva påverkan och lönsamhet – så ser jag fram emot att hjälpa er på den resan och göra den fantastisk!

 

 

Ett urval av kunder

Här är ett urval av de kunder vi haft nöjet att utveckla strategier, kommunikation, förändringsprocesser och utbildningar till (inkl. samarbeten med The Natural Step och Futerra).

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study