Boka en demo

 

 

P R O G R A M M E T   S U P E R   P L A N :

Öka ert företags lönsamhet och positiva påverkan med en hållbarhetsstrategi, handlingsplan och kommunikationsplan

Läs mer nedan för att se om programmet passar er, eller kolla in vår Case Study för att lära er mer.

Gratis Case Study

 

 

Programmets innehåll

Här är en överblick över programmets delar som ni kommer gå igenom och utföra över 12 veckor med hjälp av utbildningsvideor, verktyg, mallar, support, möten live varje vecka och ett socialt nätverk.

Kunskap

Ni får ingående kunskap i grunderna i hållbarhet, t ex FN:s Globala mål för hållbar utveckling, samt ramverk för hur det kan appliceras framgångsrikt för att öka lönsamhet och positiv påverkan för ert företag.

Analys

Ni analyserar ert nuläge genom Intressentanalys, Impactanalys och Omvärldsanalys, med steg-för-steg instruktioner och mallar. Detta är basen vi bygger er strategi på.

Strategi

Ni skriver er egen Hållbarhetsstrategi baserat på den kunskap och information ni samlat, samt med de strategiska verktyg ni får – som lägger grunden för hållbarhetsrapportering enligt GRI och certifiering enligt ISO 14000.

Handlingsplan

När Hållbarhetsstrategin är klar så skapar ni en handlingsplan för hur den ska implementeras och kommuniceras, inklusive vad som bör prioriteras kort- och långsiktigt.

Programmets moduler

Detta är de nio modulerna som ni går igenom i Super Plan. 

Super appen

Där ni har tillgång till programmaterial, mallar, processer, nätverket av andra deltagare, chattsupport och webinarier.

Vanliga frågor

Ifall du har några ytterligare frågor så rekommenderar vi att du kontaktar oss eller kollar in vår Case Study.

Vad är det?

Super Plan är ett 12-veckors program online där du skapar en hållbarhetsstrategi och handlingsplan. Det ingår praktisk handling, utbildning, coacher och ett nätverk av andra hållbarhetshjältar.

Varför finns det?

Målet är att öka er lönsamhet, minska era risker, expandera er positiva påverkan och ge er en grund för både framtida hållbarhetsrapportering och ISO-certifiering.

Vem passar det för?

Företag som vill starta eller vidareutveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete för att kombinera affärsnytta med planetnytta. Den som deltar har vanligtvis miljö- eller hållbarhetsansvar på företaget.

Var händer det?

Super Plan sker online och består av utbildningsvideor, verktyg, mallar, support, möten live varje vecka och ett socialt nätverk. Ni genomför det online när det passar.

Hur lång tid tar det?

Det behövs vanligtvis 12 veckor, och den som deltar behöver investera ca 4–8 timmar i snitt per vecka för att nå målen. Ni har tillgång till materialet så länge ni vill, dock räcker supporten i 12 veckor (med möjlighet till förlängning).

När börjar det?

Eftersom Super Plan är ett onlineprogram börjar det när det passar er. Ni kan genomföra det på er egen tid och arbeta igenom det så snabbt som ni vill.

 

 

Urval av kunder

Här är ett urval av de kunder vi haft nöjet att utveckla strategier, kommunikation, förändringsprocesser och utbildningar till (inkl. samarbeten med The Natural Step och Futerra).

Accelerera er hållbarhetsresa

Se hur ni kan accelerera er resa till en hållbar affärsmodell med praktiska exempel och action points.

Gratis Case Study